Gymnázium Kadaň » Sport

Sport

Sportovní aktivity  rámci ŠVP

V 1. ročníku čtyřletého a v kvintě výuku tělesné výchovy doplňuje lyžařský výcvikový kurz, v 3. ročníku a septimě pak cyklo-turistický kurz. Týdenní lyžařské kurzy probíhají v Krušných horách na Klínovci. Výuka je zaměřena na sjezdové lyžování a snowboarding, podle zájmu lze zařadit i běžecké lyžování. Cyklo-turistické kurzy se pořádají na Božím Daru a okolí. Týdenní kurzy se soustřeďují na cykloturistiku a další sportovní aktivity, kterými jsou např. pěší turistika a sportovní hry. Kromě osvojování pohybových dovedností a rozvoje pohybových schopností vedou kurzy k seberealizaci ve sportu a k uvědomění si významu zdravotně orientované tělesné zdatnosti. Tyto akce mají velký přínos pro stmelování třídních kolektivů.
Naše gymnázium je členem Asociace školních sportovních klubů. Žáci se během školního roku účastní sportovních soutěží pořádaných touto asociací i dalšími organizacemi.

V rámci školy také nabízíme zájmové sportovní kroužky.

Lyžařský kurz a cyklo-turistický kurz

2017

Lyžařský kurz Gymnázium Kadaň Lyžařský kurz Gymnázium Kadaň Lyžařský kurz Gymnázium Kadaň Lyžařský kurz Gymnázium Kadaň Lyžařský kurz Gymnázium Kadaň

Cyklo-turistický kurz Gymnázium Kadaň"

2016

Lyžařský kurz Gymnázium Kadaň

2015

Lyžařský kurz Gymnázium Kadaň Lyžařský kurz Gymnázium Kadaň Lyžařský kurz Gymnázium Kadaň Lyžařský kurz Gymnázium Kadaň

2014

Lyžařský kurz Gymnázium Kadaň Lyžařský kurz Gymnázium Kadaň Lyžařský kurz Gymnázium Kadaň Lyžařský kurz Gymnázium Kadaň Lyžařský kurz Gymnázium Kadaň

2013

Lyžařský kurz Gymnázium Kadaň Lyžařský kurz Gymnázium Kadaň Lyžařský kurz Gymnázium Kadaň

2008

Lyžařský kurz Gymnázium Kadaň Lyžařský kurz Gymnázium Kadaň Lyžařský kurz Gymnázium Kadaň Lyžařský kurz Gymnázium Kadaň Lyžařský kurz Gymnázium Kadaň