Gymnázium Kadaň » Studentská rada: 1. zasedání 2016/2017

Studentská rada: 1. zasedání 2016/2017

Předsedal: Tomáš Froněk

Zapisovala: Bára Řeháková

Přítomni: 1.O, 3.O, 6.O, 7.O, 8.O, 2.A, 3.A, 3.B, 4.A
Nepřítomni: 2.O, 5.O, 1.A (LK)

Program:

 1. změna vyučujícího českého jazyka
  • z důvodu odchodu profesorky Částkové na mateřskou byla dočasně výuka rozdělena mezi profesorku Bubelovou a Živnůstkovou, od začátku pololetí se stav vrací a přichází nová profesorka Dagmar Hrdinová
 2. suplování
  • vyšší z důvodu nemocí a akcí školy
 3. bufet+automaty
  • skončily z důvodu platnosti nové vyhlášky
  • škola hledá nového provozovatele
 4. aula jako studovna bude otevřená
  • oznámeno na pedagogické radě v příštím týdnu
 5. zima ve třídách
  • teplota se sleduje dle nejstudenějšího kabinetu a je v normě, přesto je možné požádat ředitele o přeměření teploty
 6. absence vyučujícího je řešena:
  • suplováním (náhrada chybějícího učitele, učitele o stejné aprobaci – výuka probíhá)
  • dozorem ve třídě (dozor  dává pozor na situaci ve třídě, studenti pracují na základě předaných materiálů od chybějícího učitele)
  • výukou jiného předmětu
  • odpadnutím (v minimální míře)
 7. výuka fyziky
  • profesorka Mertlová se již vrátila
  • profesor Šmahel (výuka všech laboratorních prací a sekundy)
 8. změna ŠVP z důvodu povinných maturit z matematika: navýšení hodin matematiky na úroveň hodin českého jazyka
 9. 31.1.2017:
  • nižší gymnázium – přednáška o Africe
  • vyšší gymnázium – kino- film La La Land
 10. Tělesná výchova (pomůcky, sporty)
  • pomůcky navrhují učitelé a ředitel schvaluje, zatím se vždy potřebné nakoupily
  • výuka jiných sportů např. tenis – oslovíme učitele (problém může být v malém zapojení většiny studentů)
 11. spojené hodiny (španělský a německý jazyk)
  • z důvodu požadavku vyučujícího – nízký počet žáků neumožňoval výuku, bude provedeno vyhodnocení v tomto roce
 12. projekty v hodinách na NG
  • škola pracuje na vyšším počtu exkurzí a projektů na nižším gymnáziu
 13. exkurze do zahraničí
  • návrh na změnu destinací např. zohlednit i další vyučované jazyky
  • náplň výměnných pobytů i exkurzí – provést více reálně např. zapojit do “výuky” na akcí samostatné nákupy nebo objednávání jídel v restauracích – studenti to příliš neumí
 14. přidávání příspěvků na facebookovou stránku gymnázia (pokud má někdo zájem, ať kontaktuje p. ředitele)

Úkol:

 1. Studenti zpracují návrhy exkurzí a jejich obsahovou náplň.

Příští zasedání se bude konat 3. 2. 2017 o velké přestávce v aule.