Gymnázium Kadaň » Studentská rada: 3. zasedání 2016/2017

Studentská rada: 3. zasedání 2016/2017

Předsedal: Bryan Monaci

Zapisoval: Bryan Monaci

Přítomni: 1.0 (Štěpánka Milfaitová), 2.0 (Onřej Beníšek), 3.0 (Mikuláš Hlaváček), 4.0 (Alice Helebrantová), 5.0 (Ondřej Klusák), 6.0 (Barbora Řeháková), 7.0 (Tomáš Froněk), 8.0 (Bryan Monaci), 2.A (Štěpán Jančík), 3.A (Veronika Roubínová), 3.B (Eliška Vopeláková)

Nepřítomni: 1.A (Sebastian Klištinec), 4.A (Jan Hrůza), 4.B (Martina Sándorová)

Program:

  1. Nespokojenost s průběhem výuky německého jazyka a dějepisu – více hospitací na hodin německého jazyk + hospitace na hodině dějepis (problém prezentací – nesrozumitelnost).
  2. Nespokojenost 3. ročníků s průběhem výuky fyziky – zápisy pouze z učebnice a problém se zajištěním klidu ve třídě (možná problém žáků).
  3. Kantýna – zatím není dostatek zájemců – nejspíše se bude objednávat dopředu na týden nebo několik dnů.
    • Ve třídě zjistit, zda mají zájem či ne do příště odevzdat počet studentů řediteli školy.
  4. Zájezdy do ciziny – více praktických samostatných cvičení (večeře v restauraci, konverzovat s lidmi); navštívit Londýn a jižní část Anglie; vlastní návrh a plánování exkurze
  5. Nahradit elektrické sušáky za papírové utěrky a ke konci vyučování kontrolovat spotřebu toaletního papíru.
  6. Nový systém doučování – úkol pro všechny: zjistit, zda bude o doučování zájem a zda bude zájem také o to doučovat

Úkol:

  1. Zjistit zájem o doučování.
  2. Zjistit zájem o objednávání svačin.

Příští zasedání se bude konat 17. 3. 2017 o velké přestávce v aule.