Gymnázium Kadaň » Studentská rada: 5. zasedání 2016/2017

Studentská rada: 5. zasedání 2016/2017

Předsedal: Tomáš Čech

Zapisovala: Bára Řeháková

Přítomni: 1.O (Tomáš Čech), 2.O (Jan Beránek), 3.O (?), 4.O ( Alice Helebrandtová), 5.O (Ondřej Klusák), 6.O (Barbora Řeháková), 7.O (Tomáš Froněk), 8.O ( Bryan Monaci), 1.A (Sebastian Klištinec), 2.A (Petr Dlouhý), 3.A ( Diana Kabátová), 3.B (Pavlína Kufová), 4.B (Martina Sándorová), Nepřítomni: 4.A

Program:

 • Čistota na WC
  • ookud je nepořádek na wc, hlásit řediteli. Snažit se o čistotu
 • Soutěž o nejhezčí třídu
  • uzavírka návrhů byla 10.4.
 • Poslední zvonění se koná 28.4.
  • pro část septimy, která bude ve Španělsku se náhrada konat nebude.
 • Prodej svačin ukončen z důvodu problému s dodavatelem
 • Třída 2.O se nevyskytuje ve výpisu ze suplování
 • Kvalita průběhu vyučovacích hodin
  • došlo k mírné změně
 • Uzavírání známek ve 4.ročnících
 • Systém doučování
  • do studentských emailů byl poslán dotazník
 • Problémy s čipováním

Příští studentská rada: 21.4.2017