Gymnázium Kadaň » Studentská rada: 7. zasedání 2017/2018

Studentská rada: 7. zasedání 2017/2018

Studentská rada 19. 1. 2018

předsedal: Sebastian Klištinec

přítomni:

Na programu byla diskuse o problémech ve škole a jejich možném řešení.

 • Problémy s obsahem výuky a přístupem k výuce
  • dlouhodobě se řeší nespokojenost s obsahem a přístupem k výuce v dějepise a v zeměpise u jednoho učitele
  • po hospitacích se přístup ke studentům obecně zlepšil, ale obsah výuky je stále založen na detailní faktografii, kterou dle vyjádření učitele odmítl i po rozhovoru s ředitelem měnit
  • řešení: proběhnou hospitace a další kontrola, která dané informace prověří
 • Zadávání úkolů přes Bakaláře¨
  • občas se stává, že někteří učitelé dávají úkol do systému Bakaláři, aniž ho řeknou na hodině¨
  • řešení: studenti si mají každý den kontrolovat Bakaláře, zda tam nemají  úkoly; na druhou stranu by se úkol měl dávat v dostatečném předstihu pro jeho vyhotovení
 • Řešení nekázně studentů o hodinách
  • učitel nechává studenty “za dveřmi”
  • řešení: “za dveřmi” studenty nechávat nemůže učitel musí zvládnout nekázeň, pokud ji nezvládá, tak může studenta/y doprovodit k vedení školy k řešení
 • “Zastaralost výuky” v hodinách IVT
  • studenti komentovali zastaralost témat v hodinách výuky IVT (témata, programovací jazyky, …)
  • řešení: škola jedná s předními odborníky v ČR ohledně komplexní inovace výuky IVT a DT
 • Změna učitele matematiky
  • paní učitelka odchází na mateřskou a dojde ke změně vyučujícího
  • řešení: nastoupí nový učitel, který má požadované vysokoškolské vzdělání, ale nemá zkušenosti s výukou; bude k němu přistupováno jako k začínajícímu učiteli
 • Modernizace tříd
  • zástupce tercie se dotázal na možnost mít interaktivní tabuli
  • řešení: do konce roku bude v tercii a možná v některé další třídě nižšího gymnázia nainstalována interaktivní tabule

Hlasováním byl zvolen druhý předseda Sebastian Klištinec, který bude zastupovat Tomáše Froňka.