Gymnázium Kadaň » Studentská rada: 6. zasedání 2017/2018

Studentská rada: 6. zasedání 2017/2018

Předsedal a zapisoval: Tomáš Froněk

Přítomni: 1.O, 2.O, 3.O, 5.O, 6.O, 7.O, 8.O, 1.A, 2.A, 4.A
Nepřítomni: kvarta, 3.A,  4.B

Program:

Náročnost výuky ve skupinách anglického jazyka, sekunda

  • Ve dvou skupinách je významný rozdíl v požadavcích na studenty, snaha rozdíly minimalizovat.

Žádost o průchozí aulu

  • Aule nebude otevřena k volnému průchodu, k tomu je určena chodba v 1. patře.

Sloučené skupiny španělštiny u sexty a septimy

  • Vzhledem k věkovému rozdílu problémy s porovnáním znalostí jednotlivých žáků.
  • Žádost na příští rok, aby studenti septimy byli osamoceni z důvodů důkladnější péče pro maturanty.

Začátek plesové sezóny

  • První ples třídy 4.B se uskuteční 8.12., dále následují plesy oktávy 12.1. a 4.A 26.1.
  • Všichni jsou srdečně zváni.

Příští zasedání se bude konat 9. 2. 2018 o velké přestávce v aule.