Gymnázium Kadaň » Talnet

Talnet

Členem sítě pro podporu nadání jsme se stali v roce 2014. Tato síť je podporována MŠMT ČR a NIDV ČR. V rámci této sítě existuje i organizace Talnet nabízející různé aktivity pro nadanou mládež.

Když se řekne Talnet

Co znamená Talnet pro studenty?

„Společnost lidí, kterým nevadí, že se učím.”

Eliška Obdržálková

„Zkušenosti, poznatky, nové informace.”

Tomáš Dobrovolný

„Možnost kontaktu s odborníky, získání informací, které se ve škole nedozvím.”

Jakub Papež

„Možnost vzdělat se v tom, co mě zajímá.”

Martin Štekl

„Další možnost, jak se rozvíjet.”

Jana Faltýnková

„Talnet je dobrá cesta k tomu, abych v životě dosáhl toho, co chci: být úspěšný, vzdělaný, šťastný, cítit, že jsem v životě vyhrál.”

Jan Samiec

„Dal mi zkušenost k nezaplacení a vzal pocit, že mladí lidé nemají zájem o přírodní vědy.”

Vlasta Štěpánová

Co je Talnet podle vedoucího projektu RNDr. Stanislava Zelendy?

„Talnet se věnuje hledání a rozvoji nadání dětí v oblasti přírodních a technických disciplín. Bez ohledu na nekončící debaty o tom, co je vlastně nadání, kdo je nadaný, jak přispět rozvoji nadání, nabízí konkrétní, praktické příležitosti dětem svoje nadání projevit, učitelům a rodičům specifické nadání jejich dětí odhalit.

Talnet se neomezuje na vybrané regiony, školy nebo skupiny dětí. Příležitosti nabízí všem a všude díky použití internetových komunikačních a webových prostředků. Harmonický účinek je zajišťován kombinací online aktivit s aktivitami prezenčními. Děti se setkávají osobně s odborníky a při společné práci od nich získávají nejen odborné znalosti, ale učí se od nich jak přístupu k oboru, tak i kultivaci tvořivosti. Odhalují vzory chování a přístupů k práci a světu, které se osvědčily při uplatňování nadání v každodenní praxi.

Moderní informační a komunikační prostředky Talnetu dětem slouží jako přirozený nástroj při uspokojování jejich zvídavosti, potřeby seberealizace v aktivitách, o něž mají zájem a pro které mají předpoklady. Při tom nezůstávají osamocené. Naopak setkávají se s podobně zaměřenými vrstevníky a mají příležitost partnerské komunikace s odborníky v oboru.

S trochou nadsázky se dá říci, že Talnet je „pískoviště”, kde děti mají příležitost v klidu a přátelské atmosféře uplatnit a prověřit svoje kognitivní nadání v individuálních i kolektivních studijních, badatelských i tvořivých aktivitách. V tom jim pomáhají jak učitelé z jejich školy, tak i početný tým specialistů z celé republiky. Cílem je harmonický rozvoj dítěte, které má zájem, a podpora jeho úsilí při profesní volbě do budoucna s ohledem na jeho sny i schopnosti.”