Gymnázium Kadaň » Výstavy

Výstavy

GK__POZVANKA_VYSTAVA_ZEME_ZNOVUZROZENA1Ve spolupráci s městem Kadaň, Severočeskými doly a.s. a především autorem výstavy Stanislavem Štýsem se v Kadani vystaví série fotografií dokumentující změny v naší krajině způsobené lomovou těžbou hnědého uhlí a následnou rekultivací. Gymnázium v Kadani expozicí této výstavy prokazuje svůj pozitivní vztah k regionu, kde již přes 213 let působí a posledních 20 let se věnuje ekologickým tématům.

Výstava ZEMĚ ZNOVUZROZENÁ autora Ing. Stanislava Štýse, DrSc. seznamuje širokou i odbornou veřejnost s obnovou území v těžebně změněné krajině Ústeckého kraje. Rekultivační práce probíhají již přes polovinu století a autor je jedním ze zakladatelů tzv. České rekultivační školy. Zpočátku byly halda a výsypky společensky přijatelným synonymem hornické krajiny.  A přesto, že jsou již desítky let všechna těžbou uvolňovaná  území postupně úspěšně rekultivována, tímto stigmatem jsou těžební oblasti poznamenány dodnes.  Obnoveny byly již desetitisíce hektarů nové krajiny. Těžební společnosti díky rekultivaci za sebou zanechávají zelenou stopu v podobě nových lesů, parků vodních ploch, polí, sadů, rekreačních a sportovních příměstských areálů  a dokonce i vinic.

Autor rozsáhlého výstavního souboru téměř tří stovek velkoformátových fotoobrazů “Země znovuzrozená” je nestorem světoznámé České rekultivační školy. Šedesát let nejen rekultivuje. Celý průběh těchto proměn v českém Podkrušnohoří soustavně i jako fotograf dokumentuje. Vznikl tak světově unikátní soubor, který byl od roku 1995 již čtyřicetkrát doma i za hranicemi úspěšně vystavován. Prokazuje, že rekultivační proměny nejsou pouze kosmetickou úpravou, ale plastickou operací krajiny. Staví před oči diváka často až neuvěřitelnou proměnu zcela konkrétních území fotografovaných ze stejného místa v dlouhém časovém odstupu desítek let. Na jedné straně jen obtížně definovatelná území “měsíčních krajin”, na straně druhé nová krajina od přírodní k nepoznání.

Výstava bude otevřená od 7. 4. do 30. 6. 2016 v časech 7:30 – 16:00. Větší skupiny nad 10 osob mohou navštívit výstavu po předchozí rezervaci na info@gymnazium-kadan.cz.

Tomáš Oršulák / ředitel školy

GK__POZVANKA_VYSTAVA_ZEME_ZNOVUZROZENA